Privacy- en klachtenbeleid.

Top 10 van Nederland Fysiotherapie & Fitness

Snel terecht & altijd eerlijk advies

Geverifieerde 9,5 klantwaardering

Contracten alle zorgverzekeraars

Algemeen
In dit privacy- en klachtenbeleid maken wij u kenbaar dat wij om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen wij uw contactgegevens en medische gegevens vastleggen. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van paramedische zorg en de bijbehorende administratie. Deze wij uw gegevens beveiligen wij tegen inbreuk door derden. Wij bewaren de volgende gegevens:

 

  • NAW-gegevens, geslacht,
  • e-mailadres,
  • telefoonnummer,
  • gegevens betreffende gezondheid,
  • naam van uw zorgverzekeraar,
  • naam van uw andere zorgverleners,
  • tijdstip van uw afspraak
  • en betalingsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen alleen gegevens uit met andere (para)medisch zorgverleners als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Wij verstrekken alleen administratieve gegevens aan ons financieel administratiekantoor, geen NAW- gegevens of gegevens over uw gezondheid.

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Voor uw en onze veiligheid kunnen camerabeelden van de wachtruimte, de hal en de oefenzaal worden vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en onze praktijk mailen wij incidenteel een nieuwsbrief. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op hier afmelden te klikken. Ook ontvangt u nadat u klaar bent met uw behandelingen in onze praktijk een enquete van QDNA. Zorgverzekeraars verplichten ons deze enquete te versturen om onze kwaliteit van zorg te meten.


Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met mevr. T. Tiernagan-Broekhuizen.


Klachten 

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij u of uw gegevens behandelen, dan kunt u ook contact opnemen met mevr. T. Tiernagan-Broekhuizen via telefoonnummer 0348-443141. Mocht u er met onze haar niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gaat uw klacht inhoudelijk over een fysiotherapeutische behandeling dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF.

Ons website-adres is: https://www.fysiobroekhuizen.nl

 

 

 

 

 

 

U kunt met iedere soort klacht bij ons terecht.

× Kunnen wij u helpen?