Verstuikte enkel

  • Je hebt een verstuikte enkel als je enkelbanden zijn uitgerekt waardoor er kleine scheurtjes zijn ontstaan.
  • Na een week of twee kun je meestal gewoon weer lopen. Maar: een verstuikte enkel kán aanhoudende klachten geven of chronisch worden.
  • Behandeling bestaat vooral uit bestrijding van pijn en zwelling. Bij een zwaardere verstuiking is meer ondersteuning nodig.
  • Begin na de blessure zo snel mogelijk met koelen.
  • Als je aanhoudende of chronische klachten hebt, is behandeling en begeleiding door een fysiotherapeut gewenst.

Wat is een verstuikte enkel?
Het gebeurt vaak als je éven niet oplet. Je ziet een drempel over het hoofd, komt ongelukkig terecht na een val of je landt verkeerd na een sprong tijdens het sporten. Plotseling kantelt je voet te ver naar binnen of naar buiten. Au! Je hebt een verstuikte enkel. We spreken van een verstuikte enkel als de enkelbanden zijn uitgerekt waardoor er kleine scheurtjes in zijn ontstaan.

Je enkel wordt verstevigd door een gewrichtskapsel, pezen en enkelbanden. Die lopen langs de binnen- en buitenkant van het gewricht. Bij een verstuiking gaat het meestal om de banden aan de buitenkant van de enkel.

De klachten
Als je een verstuikte enkel hebt, is staan en lopen pijnlijk. Je enkel kan dik en blauw worden doordat er bloedvaatjes stuk zijn gegaan. Als je een paar dagen na je ‘misstap’ weer gewoon op je enkel kunt staan en kunt lopen, kun je ervan uitgaan dat je een lichte verstuiking had.

Normaal gesproken kunnen mensen met een verstuikte enkel na een tot twee weken weer lopen. Vrijwel iedereen functioneert na zes tot acht weken weer normaal en kan na acht tot twaalf weken weer sporten.

Een enkelbandblessure kán chronisch worden. Je enkel blijft dan pijnlijk en instabiel. Je hebt het gevoel dat je ieder moment je enkel weer kunt verzwikken. Deze angst vergroot de kans op een nieuwe blessure. Als je langdurig klachten hebt, kan dit leiden tot vermindering van kracht en coördinatie. Soms neemt na verloop van tijd ook het uithoudingsvermogen af.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Behandeling en begeleiding door een fysiotherapeut zijn nodig als je:

  • klachten blijft houden;
  • de enkel dik of blauw blijft;
  • de verstuikte enkel na verloop van tijd niet kunt belasten zoals vroeger;
  • chronische klachten hebt.
We bekijken eerst de aard en de ernst van je klachten en bespreken daarna met jou het verwachte herstel. Tijdens dit herstel begeleiden we je met voorlichting, advies en oefeningen. Deze begeleiding is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Als je je enkel bijvoorbeeld niet kunt belasten zoals jij dat graag zou willen, kunnen we een behandel- en trainingsprogramma op maat opstellen. Samen met jou bepalen we ook het moment waarop je weer aan het werk gaat en wanneer je weer kunt sporten.

Bij chronische enkelklachten bewandel je met ons eigenlijk dezelfde weg. We inventariseren samen je klachten. Daarna begeleiden we je bij het herstel met een behandel- en trainingsprogramma dat is afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Bron: defysiotherapeut.com