Kinderfysiotherapie voor schoolgaande kinderen

Schoolgaande kinderen zijn de kinderen die naar de basisschool gaan, maar ook de tieners van de middelbare school.

In de schoolgaande leeftijd zijn kinderen al veel bewuster met hun lichaam bezig. Dat betekent dat het ze ook gaat opvallen dat ze anders bewegen dan hun klasgenoten. Dit heeft vervolgens effect op hoe een kind in zijn of haar vel zit. Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat tijdens het sporten een blessure is ontstaan en uw kind daarom niet meer (goed) mee kan doen. Indien dit langer duurt kan het zijn dat het sporten zelfs wordt gestaakt. Dat is natuurlijk erg jammer want er ontstaat een vermindering in bewegen, maar ook een vermindering van de sociale kring. 

Kinderfysiotherapie kan hierbij ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan het ondersteunen van de motorische vaardigheden, maar ook het opheffen of verminderen van de blessure van uw kind.

Indicaties kinderfysiotherapie schoolgaande kinderen
Indicaties voor een behandeling kinderfysiotherapie zijn:

 • Problemen in de grove motoriek (rennen, springen, huppelen, hinkelen, balspellen, balans etc.)
 • Problemen in de fijne motoriek (kleuren, knippen etc.)
 • Problemen in het schrift (moeilijk leesbaar handschrift, kramp bij het schrijven, niet mee kunnen komen)
 • Lateralisatie problemen (geen dominante voorkeurshand)
 • Onhandig of houterig bewegen
 • Angst in bewegen
 • Tenenlopen
 • Hypermobiliteit
 • Orthopedische aandoeningen
 • Sportblessures (langdurig of acuut)
 • Problemen na een botbreuk
 • Orthopedische aandoeningen
 • Pijn tijdens bewegen
 • DCD
 • Hypo- of hypertonie
 • Afwijkend looppatroon of afwijkende voetenstand
 • Problemen in de houding
 • ASS/ADD/ADHD in combinatie met motorische problemen
 • Hyperventilatie
 • Hoofdpijnklachten
 • Neurologische aandoeningen
 • Syndromen

De behandeling bestaat uit het oefenen van de motorische vaardigheden waar uw kind moeite mee heeft, zodat het tijdens de gymles of het buitenspelen weer alles mee kan doen.

Bij de sport gerelateerde klachten wordt er gekeken naar de oorzaak en hoe de klacht is ontstaan. Hierna werken we aan het wegnemen van de oorzaak en werken we aan de voorwaarden voor het weer kunnen deelnemen aan de sport. Dit is zoveel mogelijk spelenderwijs en afgestemd op de sport.
Bij sommige blessures wordt gebruik gemaakt van medical taping.

Vergoeding
Behandelingen kinderfysiotherapie (0-18 jaar) worden vergoed uit de basisverzekering en uw kind heeft recht op 18 behandelingen per kalenderjaar. dit heeft geen invloed op het eigen risico. Mochten er toch meer behandelingen nodig zijn dan kunnen die worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

Informatie en/of een afspraak maken
Om een afspraak te maken gaat u naar ons patientenportaal. Kiest u bij het maken van een afspraak voor onze kinderfysiotherapeut Rianne Stollenga. Wilt u meer informatie of telefonisch een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact met ons op via tel. 0348-443141. Rianne staat als erkend kinder(bekken)fysiotherapeut geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteits Register voor Kinderfysiotherapie (NVFK).