Kinderfysiotherapie en kinderbekkentherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde therapie voor kinderen van 0-18 jaar. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet bij het verbeteren van de fijne motoriek (bv beter leren schrijven) en grove motoriek (bv vaak vallen of verkeerd lopen). Daarnaast is kinderfysiotherapeute Rianne Stollenga ook nog gespecialiseerd in zuigelingen assymetrie (denk aan voorkeurshouding en eventuele schedelafplatting), en kinderbekkentherapeut waardoor zij ook kinderen kan helpen bij problemen met zindelijkheid, poep- of plasongelukjes of obstipatie. 


Kinder(bekken)fysiotherapie wordt standaard vergoed vanuit de basisverzekering,
en heeft geen invloed op uw eigen risico. Het kost u dus niets!

In onze praktijk heeft Rianne een mooie schone en kindvriendelijke ruimte tot haar beschikking om uw kind te kunnen helpen met zijn of haar bewegingsontwikkeling en vaardigheden. Bij jonge kinderen is behandeling aan huis ook mogelijk.

Benieuwd naar Rianne? In deze brief stelt zij zich graag aan u voor!

Indicaties voor kinderbekkenfysiotherapie zijn:

 • Poep- en of plasongelukjes
 • Buikpijnklachten
 • Problemen met de zindelijkheid
 • Bedplassen
Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn:

Kinderfysiotherapie voor kinderen van 0-2 jaar

 • Voorkeurshouding
 • Afplatting van de schedel
 • Overstrekken of juist heel slap zijn
 • Veel huilen/onrustige baby
 • Niet rollen, kruipen of los lopen
 • Vroeggeboorte
 • Houterig bewegen
 • Veel vallen
 • Afwijkend looppatroon: bijvoorbeeld tenenlopen of voeten naar binnen

Kinderfysiotherapie voor kinderen van 2-12 jaar

Fijne motoriek

 • Onjuiste pengreep bij hanteren potlood, stift of pen
 • Moeite met knippen/prikken/vouwen
 • Moeite met kleuren binnen de lijnen en tekenen van figuren
 • Onjuist werktempo (te snel of te langzaam)
 • Moeite om aan een werkje te beginnen
 • Onhandigheid (grof en houterig bewegen)
 • Moeite met het schrijven (slordig handschrift, verkeerde pengreep)
 • Pijn tijdens het bewegen of sporten
 • Moeite met veterstrikken alle dagelijkse activiteiten

Grove motoriek

 • Moeite met hinkelen en huppelen
 • Veel vallen of struikelen
 • Onzekerheid, speelt niet met kinderen of met speelgoed op het plein
 • Bang om te bewegen bijvoorbeeld bij het klimmen of tijdens balspelletjes
 • Moeite met vangen van een bal
 • Langzaam met aan- en uitkleden
 • Pijnklachten, bijv. enkel en/of knie
 • Snel moe
 • Niet met andere kinderen spelen
 • Bewegingsangst of hoogtevrees bij het klimrek
 • Opvallend loop- of renpatroon, zoals tenenlopen of de voeten en/of knieën naar binnen
 • Onjuiste houding

Kinderfysiotherapie voor tieners van 12-18 jaar

 • (Terugkerende) Sportblessure’s
 • Orthopedische aandoeningen
 • Conditie/kracht opbouwen bij chronische aandoeningen
 • Pijnklachten
 • Onjuiste houding
 • Afwijkend loop en/of renpatroon
 • Spanningsklachten
 • Overgewicht

Ook voor andere klachten of vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Meer informatie over kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. In overleg kan behandeling ook plaatsvinden op de school van uw kind onder schooltijd.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de fysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Informatie of afspraak
Om een afspraak te maken gaat u naar ons online afsprakensysteem. Wilt u meer informatie of telefonisch een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact met ons op via tel. 0348-443141. Rianne staat als erkend kinder(bekken)fysiotherapeut geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteits Register voor Kinderfysiotherapie (NVFK).