Geriatrische fysiotherapie

Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. Geriatrische fysiotherapie is gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. 

Neem direct contact op.  Behandeling

  De fysiotherapeut brengt uw klachten zorgvuldig in kaart en bespreekt uw gezondheid, dagelijks functioneren en fysieke mogelijkheden. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld dat kan bestaan uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, krachttraining, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of stoel. De fysiotherapeut stemt de behandeling waar nodig af met zorgverleners, en adviseert en begeleidt gezinsleden en mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

  Geriatrische fysiotherapie

  Indicaties geriatrische fysiotherapie

  De hulp van de fysiotherapeut kan worden ingeroepen wanneer er sprake is van

   ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie, in combinatie met problemen van de mobiliteit
   revalidatie na een heup- of knieoperatie
   loopproblemen, balansproblemen en valgevaar/valangst
   behandeling na opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum
   behandeling na doorgemaakte ziekte, zoals een longontsteking of corona
   het leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator
  ziektebeelden zoals: longaandoeningen, hart en vaatlijden, revalidatie na operaties of ziekenhuisopname, neurologische aandoeningen (een beroerte, ziekte van Parkinson, multiple sclerose), orthopedische aandoeningen (reuma, artrose, osteoporose, amputaties). Of een combinatie van meerdere aandoeningen.

  Wat doet een geriatrie fysiotherapeut?

  Een geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen die te maken hebben met fysieke problemen als gevolg van veroudering, ziekte of letsel. Onze professionals hebben uitgebreide kennis van de specifieke behoeften en uitdagingen waarmee ouderen worden geconfronteerd, en ze zijn getraind in het bieden van zorg die gericht is op het verbeteren van mobiliteit, functionele capaciteit en kwaliteit van leven bij ouderen.

  Geriatrische fysiotherapie

  De taken van een geriatrie fysiotherapeut kunnen onder meer zijn:

  • Beoordeling en diagnose: Een geriatrie fysiotherapeut voert een grondige evaluatie uit van de fysieke conditie, mobiliteit en functionele capaciteit van een oudere. Op basis van deze beoordeling stelt de therapeut een behandelplan op dat is afgestemd op de individuele behoeften en doelen van u.
  • Behandeling van mobiliteitsproblemen: Ouderen kunnen te maken krijgen met verschillende mobiliteitsproblemen, zoals verminderde balans, spierzwakte en beperkte bewegingsvrijheid. Wij gebruiken verschillende therapeutische technieken, zoals oefentherapie, mobilisatietechnieken en balanstraining, om de mobiliteit te verbeteren en het risico op vallen te verminderen.
  • Pijnmanagement: Veel ouderen ervaren pijn als gevolg van aandoeningen zoals artrose, osteoporose of letsel. Een geriatrie fysiotherapeut kan diverse technieken en pijneducatie gebruiken om pijn te verminderen en het algehele comfort te verbeteren.
  • Valpreventie: Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen en kan ernstige verwondingen veroorzaken. Een geriatrie fysiotherapeut kan valrisico’s identificeren en interventies aanbevelen om het risico op vallen te verminderen, zoals het aanleren van veilige bewegingspatronen, het verbeteren van de balans en het aanpassen van de leefomgeving.
  • Functionele revalidatie: Na een operatie, ziekte of letsel kan functionele revalidatie nodig zijn om ouderen te helpen hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te herstellen. Een geriatrie fysiotherapeut begeleidt u bij het herwinnen van verloren functies en het aanpassen aan eventuele blijvende beperkingen.

  Veelgestelde vragen

  Wat is het verschil tussen een reguliere fysiotherapeut en een geriatrie fysiotherapeut?

  Een reguliere fysiotherapeut behandelt een bredere groep, terwijl een geriatrie fysiotherapeut zich richt op de specifieke behoeften van ouderen, zoals mobiliteitsproblemen, valpreventie en functionele revalidatie.

  Voor wie is geriatrie fysiotherapie geschikt?

  Geriatrie fysiotherapie is geschikt voor ouderen die te maken hebben met fysieke problemen als gevolg van veroudering, ziekte, letsel of operatie, en die streven naar verbetering van mobiliteit, functionaliteit en kwaliteit van leven.

  Worden de behandelingen vergoed door de zorgverzekering?

  In de meeste gevallen worden geriatrie fysiotherapie behandelingen vergoed door de zorgverzekering, maar het exacte vergoedingsbedrag en de voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van uw verzekeringspolis. Het is raadzaam om contact op te nemen met de zorgverzekeraar voor meer informatie.

  Hoe kan ik een afspraak maken met een geriatrie fysiotherapeut?

  Een afspraak maken met een geriatrie fysiotherapeut kan rechtstreeks door contact op te nemen met onze praktijk. Een verwijzing van een huisarts of specialist mag, maar is niet verplicht.

  Geen verwijzing nodig

  U heeft geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig om de hulp van de fysiotherapeut in te schakelen. Wanneer u niet mobiel bent of het om een andere reden niet lukt om naar de praktijk te komen, komt de fysiotherapeut bij u thuis of in het verzorgingstehuis. Om de bezoeken thuis vergoedt te krijgen van de zorgverzekeraar is wel een verwijzing nodig. U kunt echter gerust onze hulp inschakelen voor een eerste afspraak. Wij helpen u daarna met het opvragen van de verwijzing voor de zorgverzekeraar.   

  U kunt met iedere soort klacht bij ons terecht.

  × Kunnen wij u helpen?