Geriatrische fysiotherapie

Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. Geriatrische fysiotherapie is gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. 

Neem direct contact op.  Behandeling

  De fysiotherapeut brengt uw klachten zorgvuldig in kaart en bespreekt uw gezondheid, dagelijks functioneren en fysieke mogelijkheden. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld dat kan bestaan uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, krachttraining, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of stoel. De fysiotherapeut stemt de behandeling waar nodig af met zorgverleners, en adviseert en begeleidt gezinsleden en mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

  Geriatrische fysiotherapie

  Indicaties geriatrische fysiotherapie

  De hulp van de fysiotherapeut kan worden ingeroepen wanneer er sprake is van

   ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie, in combinatie met problemen van de mobiliteit
   revalidatie na een heup- of knieoperatie
   loopproblemen, balansproblemen en valgevaar/valangst
   behandeling na opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum
   behandeling na doorgemaakte ziekte, zoals een longontsteking of corona
   het leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator
  ziektebeelden zoals: longaandoeningen, hart en vaatlijden, revalidatie na operaties of ziekenhuisopname, neurologische aandoeningen (een beroerte, ziekte van Parkinson, multiple sclerose), orthopedische aandoeningen (reuma, artrose, osteoporose, amputaties). Of een combinatie van meerdere aandoeningen.

  Geen verwijzing nodig

  U heeft geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig om de hulp van de fysiotherapeut in te schakelen. Wanneer u niet mobiel bent of het om een andere reden niet lukt om naar de praktijk te komen, komt de fysiotherapeut bij u thuis of in het verzorgingstehuis. Om de bezoeken thuis vergoedt te krijgen van de zorgverzekeraar is wel een verwijzing nodig. U kunt echter gerust onze hulp inschakelen voor een eerste afspraak. Wij helpen u daarna met het opvragen van de verwijzing voor de zorgverzekeraar.   

  U kunt met iedere soort klacht bij ons terecht.

  × Kunnen wij u helpen?