Persoonlijke aandacht

De beste zorg

Altijd een eerlijk advies

Disclaimer voor www.fysiobroekhuizen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.fysiobroekhuizen.nl. Deze is opgesteld door de eigenaren van Fysio Broekhuizen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website  aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysio Broekhuizen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fysio Broekhuizen.


Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fysio Broekhuizen te mogen claimen of te veronderstellen.

Fysio Broekhuizen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Fysio Broekhuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige buy social traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.fysiobroekhuizen.nl op deze pagina.

U kunt met iedere soort klacht bij ons terecht.

Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van onze specialisten of maak direct een afspraak via ons patientenportaal

× Kunnen wij u helpen?