Het belang van schrijven voor kinderen (en volwassenen)

Het is niet voor niets één van de bekendste spreekwoorden van ons land:

Wie schrijft, die blijft.

Schrijven is een manier om te communiceren en om u creatief te uiten. Daarom is schrijven zeer belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Ondanks dat de maatschappij veranderd en er hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de computer, is uit onderzoek gebleken dat schrijven een vaardigheid is die belangrijk is voor het ondersteunen van het leren lezen. En eigenlijk iedereen is het er wel over eens dat goed kunnen lezen heel belangrijk is.

Het leren lezen en leren schrijven zijn aan elkaar gekoppeld. Het schrijvend leren van letters, geeft een duidelijk betere herkenning bij het lezen dan het typend leren van letters. Dat betekent dat wanneer een kind schrijft en leest dat een kind sneller leert dan wanneer het alleen leest.
Ook de spelling van eenvoudige woorden is duidelijk beter door deze schrijvend te oefenen, dan door deze te oefenen met behulp van kaartjes of een computer.

Het belang van schrijven is dus wel duidelijk. Toch zijn er behoorlijk veel kinderen die moeite hebben schrijven doordat er motorische problemen zijn. Onze fysiotherapiepraktijk biedt ondersteuning aan kinderen en ouders die tegen deze problemen aanlopen. Dit wordt gedaan door onze speciaal opgeleide kindertherapeuten.

schrijfproblemen bij kinderen

Wanneer is er sprake van motorische problemen met schrijven?

Schrijven is een ingewikkelde vaardigheid waarbij veel onderliggende processen een rol spelen. Schrijfproblemen kunnen daardoor door veel verschillende redenen ontstaan. De (kinder)fysiotherapeut richt zich op de motorische schrijfproblemen, waarbij een stoornis in de fijne motoriek het schrijfproces beïnvloed.

We spreken van een motorisch schrijfprobleem wanneer een kind:

• Slordig schrijft of een onleesbaar handschrift heeft
• Moeite heeft met bepaalde lettervormen
• Krampachtig en gespannen schrijft
• Een te laag schrijftempo heeft
• De pen op een vreemde manier vasthoudt
• Pijn heeft bij het schrijven

Wanneer er één of meerdere van bovenstaande problemen optreden, dan is het tijd om een (kinder)fysiotherapeut te overwegen. Maar wanneer is het juiste moment hiervoor?

Wanneer schakelt u de kinderfysiotherapeut in bij problemen met schrijven?

In groep 1 en 2 wordt een begin gemaakt met het aanleren van de schrijfvoorwaarden. Wanneer hier problemen bij optreden, dan is het zinvol om een onze fysiotherapeut in te schakelen die (samen met de leerkracht) de problemen goed in beeld brengt. Voordat het kind naar groep 3 gaat is het namelijk belangrijk dat de schrijfvoorwaarden voldoende zijn.

In groep 3 gaat het kind letters en cijfers leren schrijven. In groep 4 komt daarna het aan elkaar schrijven. Wanneer een kind hier zijn of haar handen vol aan heeft, kunnen de cognitieve prestaties hier onder leiden. Daarom worden vooral in deze fase kinderen met schrijfproblemen verwezen naar de fysiotherapeut.

In groep 5 t/m 8 wordt een beroep gedaan op het schrijftempo van het kind. Bij voldoende tijd kunnen de meeste kinderen vaak nog goed meekomen, maar in deze leeftijd gaat het werktempo omhoog en kunnen er alsnog kinderen uitvallen met schrijfproblemen. U ziet dan naast een vertraagd schrijftempo ook een te snel schrijftempo en/of een slordig schrift.

Wat kunnen wij doen bij schrijfproblemen bij kinderen?

Onze fysiotherapeut kan jullie kind helpen een schrijfmotoriek te bereiken die past bij de leeftijd. We starten met een vraaggesprek waarin jullie kind kan aangeven waarbij hij/zij problemen ondervindt in de klas. De fysiotherapeut zal verschillende testen gebruiken om meer inzicht te krijgen in het probleem.

Het is belangrijk om duidelijk te krijgen of er alleen sprake is van een schrijfprobleem of dat er meerdere problemen zijn in de fijne motoriek. Daarnaast zal zij in overleg met jullie contact opnemen met de leerkracht zodat jullie kind optimaal kan worden geholpen.
In onze praktijk in Harmelen hebben wij een ruime hygiënische en kindvriendelijke ruimte met alle benodigde materialen. Hier zijn kinderen uit de directe omgeving zoals Vleuten, Vleuterweide, Leidsche Rijn, Veldhuizen, Woerden, Linschoten en Haarzuilens natuurlijk ook van harte welkom.

De behandelingen kinderfysiotherapie (0-18 jaar) worden vergoed uit de basisverzekering. Ieder kind heeft recht op 18 behandelingen per kalenderjaar. Mochten er toch meer behandelingen nodig zijn dan kunnen die worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit heeft geen invloed op het eigen risico.

Hulp bij schrijfproblemen bij kinderen bij Fysio Broekhuizen

In onze praktijk werkt fysiotherapeut Desiree Fris.  Zij begeleidt kinderen met schrijfproblemen en heeft hier een gecertificeerde cursus voor gevolgd.

Ook bij orthopedische aandoeningen en sportblessures kunnen kinderen bij haar terecht.  Lees gerust meer informatie over de kinder(bekken)fysiotherapie in onze praktijk.

U kunt direct online een afspraak maken in het patiëntenportaal. Kies bij het maken van een afspraak voor kinderfysiotherapie. Wanneer u liever meer informatie krijgt of een afspraak thuis wil maken? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, mail of whatsapp.

U kunt met iedere soort klacht bij ons terecht.

× Kunnen wij u helpen?